Gezin-Home Lingewaal

Nieuws

Veilig Thuis

Eén advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen, volwassenen en ouderen die te maken hebben met geweld of mishandeling in huiselijke kring.
Lees meer »

Activiteiten

Nieuw Jeugdwet 2015

Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente vanaf 2015 alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGz) en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking regelen.
Lees meer »

Vraag het Else!

                     

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Sociaal team  

06-13130555

sociaalteam@lingewaal.nl